Regisztráció

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

továbbiakban ÁSZF

 

I. személyi hatálya

 

a) Szolgáltató/Üzemeltető: Tudta Partner 7 Kft. (székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 322. III. lház. 3. em. 16.; Cégjegyzékszám: 01-09-184552; email:dkriszta@tudta.hu) a weboldal technológiai üzemeltetője;

 

b) Ügyfél: a Szolgáltató által nyújtott, jelen ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatás igénybe vevője, aki a 18. életévét betöltötte (vagy a rá irányadó jog szerint előírt korhatárt elérte és a rá irányadó jog szerinti törvények alapján a szolgáltatást jogosult igénybe venni);és aki a regisztrációval egyidejűleg elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat;

 

c) Értékesítő: azon Ügyfél, aki a Szolgáltatóval kötött külön megállapodás alapján a jelen ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatást igénybe vevő – még korábban nem regisztrált – ügyfeleket közvetít Szolgáltató részére jutalék ellenében.

 

 

 1. II. Az ÁSZF hatálya, tartalma, a Szolgáltatás

 

1. A jelen ÁSZF rendelkezései kiterjednek a Szolgáltató tulajdonában lévő és az Üzemeltető által üzemeltetett vipbetadvice.com weboldal („Weboldal”) használatának feltételeire, a Weboldalon keresztül a Szolgáltató által nemzetközi szinten nyújtott valamennyi, nemzeti - és nemzetközi sporteseményekhez kapcsolódó fogadási tanácsokra (tippekre), illetve szelvényajánlásokra (együttesen „Szolgáltatás”), mindazon kérdésekben, amelyeket az Adatkezelési Szabályzat nem rendez. A jelen ÁSZF és Adatkezelési Szabályzat eltérése esetén a jelen ÁSZF az irányadó.

 

 1. 2. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások irányadóak, azzal, hogy a szolgáltatások működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) 2.§ l) pontja alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül.

 

 1. 3. A nyújtott Szolgáltatások kizárólag a sportfogadások alapjául szolgáló – jelen ÁSZF-ben meghatározott korlátozásokkal – rendszeres tanácsoknak (tippeknek), illetve szelvényajánlóknak az Ügyfél részére email és/vagy sms-üzenetben és /vagy az Ügyfél személyes fiókjában történő rendelkezésére bocsátására terjed ki.

 

 1. 4. Szolgáltató kifejezetten rögzíti, hogy sem Üzemeltető, sem Szolgáltató, a Szolgáltatás keretében, illetve azon kívül a Weboldalon nem biztosít sport és egyéb fogadási lehetőséget, a fogadás harmadik személy szolgáltatók által biztosított, a Szolgáltatástól, a Szolgáltatótól és az Üzemeltetőtől független platformon történik, amelyre Üzemeltetőnek/Szolgáltatónak nincs ráhatása.

 

 1. 5. A Szolgáltatás nyújtására az Ügyfél által fizetendő havi/időszakos (3, 6 és 12 havi) díj ellenében, a díj befizetését követő naptól kezdve kerül sor. Az Ügyfél a Weboldalon, „Csomagok” menüpont alatt részletezett, különböző tartalmú szolgáltatáscsomagok közül választhat, amelynek díjai eltérnek egymástól, a tartalmuktól illetve az előfizetés időtartamára tekintettel. A választható szolgáltatáscsomagok pontos tartalmát és díját a Weboldal „Csomagok” menüpontja tartalmazza.

 

 1. 6. A Szolgáltatás igénybe vétele esetén a Szolgáltató köteles a Szolgáltatás nyújtására az Ügyfél által megrendelt csomagban foglaltak szerint időtartamra és időközönként, a sportesemények szezonális jellegére is tekintettel, azzal a megkötéssel, hogy a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel az előre bejelentett karbantartások, a rendszerfejlesztés miatti üzemszünetek, valamint a Szolgáltató hibáján kívüli, rendkívül esetek (vis maior) időtartama alatti szolgáltatás kimaradás miatt.

 

 1. 7. Napi sportesemények jellege és mennyisége, a napi tipp mennyiséget korlátozhatja. (Azaz érdemi fogadásra vagy érdemi tanácsadásra adott napon nincs vagy korlátozottan van lehetőség.)  E tekintetben Szolgáltató mindenfajta felelősségét kizárja.

 

 1. 8. A Szolgáltató/Üzemeltető Szolgáltatásra vonatkozó marketingkampányaiban megjelenő közismert vagy egyéb sportban járatos személyek az Ügyfelek részére közvetlen tanácsadást nem vállalnak, személyes tippadásukért illetve tanácsadásukért Szolgáltató kötelezettséget nem vállal, szerepük a Szolgáltatás népszerűsítése és a Szolgáltatóval való közvetlen szakmai egyeztetés a Szolgáltatások kapcsán.

 

 

 1. III. Ügyfél hozzájárulásai és a Szolgáltatás igénybevételének feltétele

 

 1. 1. A Szolgáltatás igénybevételének feltétele a Weboldalon történő díjmentes feliratkozás. (a továbbiakban: „Regisztráció”). A regisztrációhoz szükséges a Weboldalon feltüntetett kötelező és a valóságnak megfelelő adatok hiánytalan megadása. Amennyiben az Ügyfél nem ad meg adatokat, vagy nem megfelelő formátumban adja meg az adatokat, vagy olyan e-mail címet választ, amely már létezik, a regisztráció újrakezdődik mindaddig, amíg az Ügyfél a kötelező adatokat nem adja meg hiánytalanul, vagy nem ütközik már létező regisztráció egyedi azonosításra alkalmas adatába. A regisztráció akkor tekinthető befejezetnek, ha az Ügyfél az adatok kitöltését követően a megfelelő ikonra kattintva a Szolgáltató  jelen ÁSZF-jét és az Adatkezelési Szabályzatát is elfogadja és a „Feliratkozom” mezőre rákattint. A Szolgáltató a sikeres regisztrációról az Ügyfél által megadott e-mail címre visszaigazolást küld, továbbá tájékoztatja az Ügyfelet a személyes fiók („online iroda”) eléréséről, használatáról a bejelentkezéshez szükséges Felhasználónév és Jelszó megküldésével.

 

 1. 2. Az Ügyfél a regisztrációval kötelezettséget vállal arra, hogy az általa feltüntetésre kerülő adatok a Szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sértik.

 

 1. 3. Az Ügyfél tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a regisztrációs eljárás során az általa megadott adatokat az Üzemeltető rögzítse és tárolja. Az Üzemeltető korlátozott hozzáférést biztosít az Ügyfél által megadott adatokhoz a Szolgáltató részére az Adatkezelési szabályzatban előírt módon.

 

 1. 4. Az Ügyfél kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a regisztráció során megadott adatokat és információkat felhasználva a Szolgáltató/Üzemeltető lényeges információval szolgálhat az ügyfelek által használt szolgáltatásról, illetve egyéb szolgáltatásismertetőket küldhet, valamint megoszthatja partnereivel a szükséges adatokat, így a Szolgáltató/ Üzemeltető esetleges későbbi, egyéb termékéhez vagy szolgáltatásához is felhasználásra kerülhetnek.

 

 1. 5. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatóval való kapcsolattartás a Weboldalon történő regisztrációt követően az alábbiak szerint történik:
 • • az Ügyfél sportfogadások alapjául szolgáló, rendszeres tanácsokat (tippeket), illetve szelvényajánlókat a megrendelést követően először a regisztráció során megadott e-mail címére vagy a jövőben kiválasztható módon kapja meg a Szolgáltatótól, továbbá a személyes fiókjában („online irodájában”) is elérhetőek lesznek

 • • a Weboldal belső rendszerén belül, a személyes fiókján („online irodáján”) továbbá arra szolgált, hogy az Ügyfél ezen keresztül tudja a korábban, a regisztráció során megadott adatait módosítani, az általa választott szolgáltatáscsomagra ismételten előfizetni, a már meglévő csomagjáról másikra váltani, panaszkezeléssel kapcsolatos elektronikus-üzeneteket küldeni a Szolgáltatónak.

 • • a Szolgáltató a Szolgáltatási díj kiegyenlítését az Ügyfél által a regisztráció során megadott e-mail címre igazolja vissza, továbbá a  számlákat is ide küldi meg, azzal, hogy a IV/4. pontban megjelölt proforma számla az Ügyfél személyes fiókjában az „Előfizetések” menüpontra kattintva is elérhető lesz.

 

 1. IV. Fizetési módok

 

 1. 1. A szolgáltatáscsomag Ügyfél általi kiválasztását követően az Ügyfél – a megfelelő mezőre kattintva- választhat a megjelenő „Fizetési módok” közül.

 

 1. 2. Az Ügyfél a Szolgáltatás havi/időszaki (3;6;12 havi) díját banki befizetéssel/ átutalással vagy a Paypal-számláról vagy a Paypal- online fizetési rendszeren keresztül történő bankkártyás fizetéssel teljesítheti. A Szolgáltatás nyújtásának kezdete a havi/időszaki díj beérkezését/jóváírását követő nap.

 

 1. 3. Az Ügyfél az alábbi kártyatípusok közül választhat: visa, mastercard, maistro, american express.

 

 1. 4. Amennyiben az Ügyfél a fizetési módok közül a Szolgáltatási díj banki átutalással/kifizetéssel történő teljesítését választja, úgy a megrendelés Ügyfél általi véglegesítését követően a Szolgáltató automatikusan tájékoztatást küld e-mailben az Ügyfélnek a kifizetés további menetéről és a számlázásról.

 

 1. 5. A tájékoztatóban foglaltak alapján a Szolgáltató a megrendelés véglegesítését követően elektronikus üzenet formájában, az Ügyfél személyes fiókjában is elérhetővé téve automatikusan egy ú.n. proforma számlát (díjbekérőt) küld az Ügyfélnek e-mail útján, amely alapján az Ügyfél az abban foglalt időtartamon belül köteles kiegyenlíti a megrendelt szolgáltatási csomag ellenértékét.

 

 1. 6. A kiegyenlítést követően a Szolgáltató a számlázz.hu online számlázási rendszeren keresztül 8 napon belül elektronikus számlát állít ki, amelyet megküld az Ügyfél számára e-mail üzenetben.

 

 1. 7. Amennyiben az Ügyfél a fizetési módok közül a Szolgáltatási díj Paypal számlák közötti, vagy a Paypal rendszeren keresztül történő bankkártyás kifizetését választja, úgy a megrendelés véglegesítését követően azonnal köteles kiegyenlíteni a megrendelt szolgáltatási csomag ellenértékét.

 

 1. 8. Ügyfél miután a vásárolt szolgáltatási csomag ellenértékét az előző pontban foglaltak szerint megfizette, a megrendelést a Szolgáltató kizárólag a vételár saját Paypal számláján/bankszámláján történt jóváírást követően, e-mailben igazolja vissza a Felhasználó részére. Amennyiben az Ügyfél a fizetést követő 24 órán belül nem kap e-mailben visszaigazolást a Szolgáltatótól a sikeres kifizetésről, jogosult a kifizetés megtörténte felől a Szolgáltatótól a személyes fiókja „Kapcsolatok” menüpontján keresztül küldött üzenetben tájékoztatást kérni.

 

 

 1. V. Jogok és kötelezettségek

 

Ügyfél

 1. 1. Az Ügyfél a feliratkozás, regisztráció során köteles a valóságnak megfelelő személyes adatainak szolgáltatására. Az Ügyfél köteles tartózkodni a többszöri regisztrálásától.

 

 1. 2. Az Ügyfél a Szolgáltatást kizárólag 18. életévének betöltését követően jogosult igénybe venni.

 

 1. 3. Az Ügyfél köteles az igénybevett szolgáltatásokért a Weboldalon a „Csomagok” menüpont alatt meghatározott díjat megfizetni.

 

 1. 4. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatást jelen ÁSZF-ben meghatározott módon és a rá irányadó magyar jogszabályok betartása mellett veszi igénybe.

.

 1. 5. Az Ügyfél nem tanúsíthat olyan magatartást, ami a Weboldal biztonságos működését veszélyeztetné. Köteles tartózkodni a Weboldal visszafejtésétől, mások személyes adatainak kifürkészésétől.

 

 1. 6. Az Ügyfél jogosult saját személyes adatainak módosítására illetve ilyen adatokban beállt változások tekintetében az Adatkezelési Szabályzat szerint változtatást kérni.

 

 1. 7. Az Ügyfél a Szolgáltatás keretében küldött tippeket semmilyen formában nem továbbíthatja harmadik személy részére, különösen nem üzletszerzés céljából. Ezen szabály megszegése esetén Ügyfél 2.000.000,- Forint, azaz kettő-millió forint kötbér fizetésére köteles Szolgáltató felé.

 

 1. 8. Az Ügyfél bármikor kérheti a Szolgáltatótól regisztrációjának törlését. Ez esetben Üzemeltető/Szolgáltató az Adatkezelési Szabályzat szerint köteles eljárni.

 

 1. 9. Amennyiben Ügyfél a jelen ÁSZF rendelkezéseit megszegi, minden és bármely regisztrációja minden további értesítés nélkül, haladéktalanul megszűntethető Üzemeltető/Szolgáltató által, amely esetben kártérítési/kártalanítási/visszatérítési felelőssége illetve kötelezettsége Üzemeltetőnek/Szolgáltatónak nincs, különösen beleértve elmaradt hasznokra kiterjedő igényeket.

 

 1. 10. Amennyiben az Ügyfél Szolgáltatást igénybe vevő – korábban még nem regisztrált – ügyfeleket közvetít Szolgáltató részére, úgy az új ügyfelek számától függően Ügyfél jogosult térítésmentesen az általa korábban megválasztott és megfizetett szolgáltatáscsomagnál a  Szolgáltató Weboldalán közzétettek szerint magasabb szintű szolgáltatáscsomagot igénybe venni Az Ügyfél a közvetítés után jutalékra nem jogosult, jutalék kizárólag a Szolgáltatóval külön megállapodás alapján Értékesítő státuszú ügyfeleket illeti meg.

 

Értékesítő

 1. 11. Az Értékesítő státusz előfeltétele a Szolgáltatóval történő külön megállapodás megkötése. Az Értékesítők jogait és kötelezettségeit a Szolgáltatóval kötött külön megállapodás tartalmazza.

 

 1. 12. Egyéb tekintetben az Ügyfelekre vonatkozó szabályok (jelen ÁSZF) szabályai irányadóak az Értékesítőkre is.

 

Szolgáltató és Üzemeltető

 1. 13. A Szolgáltató köteles jelen ÁSZF szerinti korlátozásokkal az előfizetés időtartamára a Szolgáltatás nyújtására.

 

 1. 14. A Szolgáltató jogosult az érvényes árlistában megadott díjakat az Ügyfél felé kiszámlázni. A Szolgáltató a Szolgáltatás ellenértékének teljesítését követően állítja ki a vonatkozó bizonylatot a fentebb részletezettek szerint. Az Ügyfél a megfelelő bizonylat kézhezvételét követően a V./17. és a VII/2. pontokba foglaltak kivételével nem jogosult a már rendezett díjakat visszakérni még indoklás mellett sem.

 

 1. 15. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szolgáltatás és a szolgáltatáscsomagok tartalmát és díját, valamint a jelen ÁSZF-et, amelyről honlapján történő közzététellel tájékoztatja az Ügyfeleket. A díj megváltoztatása a már megrendelt és kifizetett Szolgáltatást visszamenőlegesen nem érinti.

 

 1. 16. A Szolgáltató köteles a megrendelt Szolgáltatást a választott szolgáltatáscsomag díjának kiegyenlítését követő naptól kezdve biztosítani.

 

 1. 17. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatását bármikor felfüggeszteni vagy megszűntetni akár minden előzetes figyelmeztetés nélkül is. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy Szolgáltatás egészét vagy egy részét megszüntesse. A Szolgáltatás egészének megszüntetése esetében a jelen ÁSZF hatályát veszti. Abban az esetben, ha a Szolgáltatás megszűntetése, Szolgáltatónak felróható okból időszak közben történik, úgy Szolgáltató az előfizetésből még hátralévő időtartammal arányos díj-visszatérítésre köteles.

 

 1. 18. Az Üzemeltető jogosult, a Weboldal működésének teljes körű ellenőrzésére.

 

 1. 19. Az Üzemeltető jogosult az Ügyfél regisztrációs adatainak vagy adatmódosításának ellenőrzésére.

 

 1. 20. Az Üzemeltető jogosult az Ügyfél regisztrációs adatainak vagy adatmódosításának visszautasítására, amennyiben valószínűsíthető, hogy a megadott vagy módosított adatok – kiemelten az e-mail címre és telefonszámra – már korábban regisztrált más Ügyfélhez tartozhat. Az Üzemeltetőnek elegendő a valószínűsítés, bizonyítani vagy tényszerűen igazolnia nem szükséges a regisztráció vagy adatmódosítás visszautasítását.

 

 1. 21. Az Üzemeltető jogosult az üzemeltetés jogát engedményezni, átadni vagy eladni.

 

 1. VI. Felelősség

 

 1. 1. A Szolgáltató és az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal az Ügyfél fogadásból eredő veszteségéért vagy nem realizált nyereségéért. Az Ügyfél a Szolgáltatás keretében kapott információt saját belátása szerint és saját felelősségére használja fel.

 

 1. 2. Szolgáltató és az Üzemeltető a Szolgáltatás pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, adott célra való alkalmasságáért és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért vagy egyéb jogkövetkezményekért semmilyen felelősséget nem vállal.

 

 1. 3. A Szolgáltató és az Üzemeltető nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, információ- és/vagy adatvesztés, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek); a közszolgáltatóknál bekövetkezett hibák.

 

 1. 4. A Szolgáltató és az Üzemeltető nem vállal felelősséget az adatvesztésből vagy a Weboldal illegális feltöréséből, adatlopásból, adathalászásból eredő károkért. Erre vonatkozóan reklamációnak nincs helye. Az Ügyfél kizárólag saját felelősségére jogosult a Szolgáltatás igénybe vételére.

 

 1. 5. A regisztráció során történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Szolgáltató és az Üzemeltető felelősséget nem vállal. Ugyanígy a Szolgáltató és az Üzemeltető teljes mértékben kizárja a felelősségét, amennyiben az Ügyfél a rá irányadó jog szerinti nagykorúsági korhatárt elérése nélkül veszi igénybe a Szolgáltatást.

 

 1. 6. Üzemeltető és a Szolgáltató teljes mértékben kizárja felelősségét vis maior esetén. Vis maiornak minősül minden, előre nem látható és az általában elvárható gondosság és körültekintés mellett elháríthatatlan külső ok, esemény vagy körülmény, amennyiben az lehetetlenné teszi a jelen ÁSZF-ből fakadó valamely kötelezettségnek egészben vagy részben történő teljesítését vagy annak teljesítése csak késedelmesen lehetséges az ilyen akadály elhárulta után. Ilyen esemény különösen, elektromos vagy egyéb közszolgáltatás akár ideiglenes felfüggesztése, a háború, forradalom, lázadás és egyéb zavargások, árvíz, tűzvész, földrengés, súlyos járvány, sztrájk, stb.. Amennyiben vis maior következményeként részben vagy egészben nem lehet a jelen ÁSZF-ből fakadó kötelezettségek teljesítését elvárni, akkor a jelen ÁSZF-ben vállaltak felfüggesztődnek.

 

 1. 7. A vis maior-ból eredő, vagy egyéb, a Szolgáltató/Üzemeltető irányításán kívül eső vagy előre nem látható események okán bekövetkező károk, ideértve, de nem kizárólagosan:

 

• a Weboldal használatából, vagy üzemzavarából,

• az adatok bárki által történő megváltoztatásából,

• az információtovábbítás késedelméből adódó,

• vírusok által okozott,

• szoftverhibából, hardverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő,

• adattovábbítási kapcsolat, vagy rendszerhibából adódó károkért.

 

 1. VII. Felmondás

 

 1. 1. Az Ügyfél jogosult a Szolgáltatást az előfizetett időszak (1;3;6;12 hónap) végére minden további nélkül felmondani.Felmondás esetén az Ügyfél köteles a felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát eljuttatni személyes fiókján keresztül küldött elektronikus üzenetben a Szolgáltató részére a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségére. Felmondás esetén a Szolgáltatás díját Szolgáltató nem köteles visszatéríteni.

 

 1. 2. Az Ügyfél jogosult a Szolgáltatást indoklással azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségét ismételten és súlyosan megszegi. Súlyos kötelezettségszegésnek minősül különösen a Szolgáltatás hiányos nyújtása (fogadási tanács (tipp), szelvényajánló küldésére nem kerül sor). Azonnali hatályú felmondás esetén a Szolgáltatási díjnak az előfizetés időtartamából még hátralévő időtartammal arányos részét a Szolgáltató köteles visszatéríteni az Ügyfél részére.

 

 1. 3. A Szolgáltató is jogosult a Szolgáltatást indoklással azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az Ügyfél a jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségét súlyosan megszegi. Súlyos kötelezettségszegésnek minősül különösen titoktartási szabályok, a Szolgáltatás továbbértékesítésre vonatkozó szabályok megsértése illetve számítástechnikai visszaélések megvalósítása. A Szolgáltató azonnali hatályú felmondása esetén a Szolgáltató nem köteles a Szolgáltatási díjat az ügyfél részére visszatéríteni és a Szolgáltatást a felmondás Ügyféllel történt közlését követően azonnali hatállyal beszünteti.

 

 1. 4. A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására, az új szolgáltatásra vonatkozó kiegészítésére. A módosítás legkésőbb annak hatályba lépésével legkésőbb a Weboldalon az Ügyfelek számára megismerhetővé kell tenni. A módosítás során az Ügyfél köteles választani: a módosítást minden további nélkül elfogadja vagy jogosult előfizetését azonnali hatállyal felmondani.

 

 1. VIII. Panaszok kezelése

 

 1. 1. Az Ügyfél kifogásait, panaszait írásban, a Szolgáltató részére a Weboldalon, fiókjába bejelentkezve ticketing rendszerben, elektronikus üzenetben közölheti, amelyet Szolgáltató köteles 15 munkanapon belül kivizsgálni és a vizsgálat eredményét panaszos Ügyféllel a személyes fiókjába küldött elektronikus üzenet formájában, vagy a regisztrációja során megadott e-mail címére megküldve közölni.

 

 1. 2. A panaszra adott válasznak tartalmaznia kell az Ügyfél panaszára adott érdemi választ, megjelölve az alábbi jogérvényesítési lehetőségek esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait valamint az arra nyitva álló határidőket.

 

 1. 3. Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:
 • • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál,

 • • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése;

 • • Bírósági eljárás kezdeményezése.

 

 1. IX. Adatvédelem

 

 1. Az Ügyfelek személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési szabályzat rendelkezik, mely közvetlenül elérhető erre a mondatra  kattinva.

 

 1. X. Záró rendelkezések

 

 1. 1. A regisztráció befejezéséhez a Ügyfél köteles a jelen ÁSZF-t és az Adatkezelési Szabályzatot elolvasni, és tudomásul venni.

 

 1. 2. A jelen ÁSZF bizonyos rendelkezéseinek érvénytelensége a szerződéses feltételek többi rendelkezésének érvényességét nem érinti. A felek kötelesek az érvénytelen rendelkezést olyan rendelkezéssel helyettesíteni, amely az eredeti rendelkezés céljának a leginkább megfelel.

 

 1. 3. Jelen ÁSZF és az Adatkezelési Szabályzat a Szolgáltató által történt jóváhagyást követően, a Szolgáltató/Üzemeltető általi közzététellel (Weboldalon történő elhelyezéstől) hatályosul, és határozatlan időtartamra szól (visszavonásig vagy későbbi keletű ÁSZF/Adatkezelési Szabályzat közzétételével veszti hatályát) és a Szolgáltató kizárólag a Weboldalon történő megjelentetéssel eleget tesz a közzétételkor meglévő tagokkal szembeni értesítési kötelezettségének. Amennyiben az érintett ügyfelek felmondási szándékukat a legközelebbi belépéskor (amikor az új ÁSZF-ről/Adatkezelési Szabályzatról tudomást szereznek), de maximum 15 napon belül nem jelzik, úgy a módosítás hatálybalépésének időpontjától a felek között a módosított ÁSZF/Adatkezelési Szabályzat rendelkezései az irányadók.
 2.  

Az Ügyfél a regisztráció lezárásaként a megfelelő ikonra kattintva elfogadja az ÁSZF-t, amely elfogadással tehát kifejezetten elismeri, hogy a jelen dokumentum tartalmát megismerte és ezen ismeretek birtokában regisztrált és veszi igénybe a Szolgáltatást, és jelen Általános Szerződési Feltételeket kifejezette elfogadja.

 

Az Ügyfél az ÁSZF fentiek szerinti elfogadásával kifejezetten hozzájárul, hogy a regisztráció során megadott adatokat és információkat felhasználva a Szolgáltató/Üzemeltető lényeges információval szolgálhat az ügyfelek által használt szolgáltatásról, illetve egyéb szolgáltatásismertetőket küldhet, valamint megoszthatja partnereivel a szükséges adatokat, így a Szolgáltató/ Üzemeltető esetleges későbbi, egyéb termékéhez vagy szolgáltatásához is felhasználásra kerülhetnek.  

 

Lezárva: 2017. január 24.

A mindenkor hatályos ÁSZF és az Adatkezelési Szabályzat a Weboldalról tölthető le és ott található meg!

 

 

Rólunk            Segítség            Kapcsolat            Partnerprogram            Értékesítő Partnerek részére  

Copyright © 2016 tudta.hu Minden jog fenntartva.            ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK            ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT